Interventies
in de directiekamer

Het praktijkboek voor de executive teamcoach en directie teamleden die op zoek zijn naar inzicht en verbetering in het eigen professioneel handelen. Geschreven vanuit onze eigen ervaring in de praktijk, ondersteund door de theorie en toepasselijk gemaakt in meer dan 25 werkvormen.

Over het boek

De stijgende behoefte naar externe coaching van directieteams

Complexiteit van organisaties in een veranderende samenleving

Of het nou om bedrijfsschandalen, digitale innovaties, een economische crisis, noodzaak van diversiteit en inclusie of snelle groei van start-ups gaat: van bestuurders en managers wordt veel gevraagd. Dit heeft een grote invloed op de manier van samenwerken en de groepsdynamica binnen directieteams.

We merken ook in onze praktijk als (executive) teamcoach dat er steeds meer vraag is om directies en andere eindverantwoordelijke teams te helpen reflecteren op de onderlinge samenwerking. Dat maakt een team sterker zodat ze beter met de toenemende omgevingsdruk (zowel intern als extern) kunnen omgaan.

Vanuit de praktijk naar de theorie en weer terug

Interventies in de directiekamer is geschreven vanuit de praktijk voor de praktijk, en is daarom een waardevolle aanvulling voor de tool-kit van iedereen die professioneel met directieteams werkt.

Met dit boek hebben wij de ambitie om de lezer te ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen stijl en geven we ruimte voor reflectie op het handelen als teamcoach. Daarnaast bieden we volop inspiratie voor de dagelijkse praktijk.

Onze visie

Wat verstaan wij onder teamcoaching?

Wij zien teamcoaching als een proces waarbij een teamcoach een team ondersteunt. Aan de hand van observaties en werkvormen maakt de teamcoach de dynamiek van het team inzichtelijk en door middel van reflectie brengt de coach het team naar een hoger niveau. Het is de rol van de teamcoach om met het team te kijken naar de huidige wijze van samenwerking en de kwaliteit en effectiviteit daarvan. Dat kan de teamcoach doen door aandacht te besteden aan:

  1. Patronen binnen het team
  2. Relaties binnen het team
  3. De kwaliteit van besluitvorming
  4. De (financiële) resultaten daarvan in de uitvoering van het beleid
  5. De mate van inclusie

Is executive teamcoaching iets voor jou? Of wil je ervaringen uitwisselen?

Neem contact op

Over de auteurs

Rob van Eijbergen (sociaalpsycholoog) is als hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties voor drie dagen per week verbonden aan de Vrije universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij een praktijk als adviseur op het gebied van integriteit van organisaties en als executive(team)coach en mediator. Ook heeft hij een aantal toezichthoudende functies en is hij lid van de Tuchtcommissie voor de Financiële Sector.

ROB VAN EIJBERGEN

www.robvaneijbergen.nl

Saryne Buis (neuropsycholoog, HR consultant en executive (team)coach)heeft een eigen praktijk in Spotlight Coaching en teamdiagnostiek. Zij is gespecialiseerd in het coachen van individuen die in de spotlights werken en/of onder hoge druk moeten presteren. Binnen de teamcoaching focust zij zich op teamobservaties, groepsdynamica en teamdiagnostiek.Zij observeert en analyseert teams vanuit zowel een organisatorisch als psychologisch en leiderschapsperspectief.

SARYNE BUIS

www.sarynebuis.com

Ernst Dekker (executive (team)coach) is oprichter en mede-eigenaar van Dekker & Van Velzen. Vanuit deze boutique faciliteert hij al meer dan tien jaar organisaties, teams en individuen op het gebied van leiderschapsontwikkeling en heeft hij een executive (team) coaching praktijk.Daarvoor heeft hij ruim vijftien jaar managementervaring op operationeel, tactisch en strategisch niveau opgedaan binnen grote corporate organisaties. Vraagstukken op het gebied van inclusie hebben zijn bij-zondere aandacht.

Anita Tekamp (interimmanager, executive (team)coach en organisatieadviseur) is eigenaar van Rap’Or. Ze werkt met een mix van technieken: soms socratisch, soms systemisch, echter altijd gericht op leren op een dieper niveau. Ze vraagt van haar cliënten een zekere moed. Uitgangspunt bij haar werkwijze: een opdracht uitvoeren is zo geleerd... een andere manier van denken en handelen vraagt om een benadering die meer biedt dan ‘theorie of vaardigheden leren’ of weet hebben van wetenschappelijke onderzoeken. Hoofd – hart én guts.

ANITA TEKAMP

www.rapor.nl
Book author

Uros Mikic

Uros has been helping businesses create landing pages since 2016. To me doing a deep research for customer needs is as important as the design itself. I'm a huge advocate of shipping, rather than messing with the details. That's why I want you to publish your book landing page within minutes, not months. During my free time I like to travel unknown locations, so I can explore different minds of people all around the world and use it in my work.

Contact

Over de inhoud

Inhoudsopgave

Wat kun je verwachten op de 144 pagina's die het boek rijk is?

Hoofdstuk 1.

Kenmerken en ontwikkeling van effectieve directieteams

In hoofdstuk 1 beschrijven we de kenmerken van directieteams die de effectiviteit van het betreffende team kunnen vergroten of juist belemmeren en bieden we theorieën voor het diagnosticeren van teams.

Hoofdstuk 2.

Boardroom dynamics

We besteden ruimschoots aandacht aan wat in de populaire managementliteratuur boardroom dynamics wordt genoemd. Via het vakgebied van de sociale psychologie en op basis van (eigen) onder-zoek bieden we inzicht in groepsdynamische verschijnselen. Inclusiviteit, in de breedste zin van het woord, is in toenemende mate een thema waar aandacht voor is in organisaties.

Hoofdstuk 3.

Inclusief leiderschap

In hoofdstuk 3 leggen we de relatie tussen inclusiviteit, inclusief leiderschap en de effectiviteit van een team.

bekijk alle hoofdstukken

Hoofdstuk 4.

De organisatiecontext van een team

We beschrijven de organisatiecontext voor een team en diverse modellen daarvoor. Ook besteden we aandacht aan de thema’s cultuur en governance.

Hoofdstuk 5.

Teamcoaching

Nu gaan we in op het begrip teamcoaching en hoe de teamcoach zich verhoudt tot andere organisatieprofessionals die met teams werken. Ook geven we een beschrijving van de stijlen en het profiel van de teamcoach.

Hoofdstuk 6.

Het proces van teamcoaching

In hoofdstuk 6 beschrijven wij de verschillende fasen van het proces van teamcoaching, zonder daarmee te willen zeggen dat dit een lineair proces is omdat in de praktijk deze fasen door elkaar heen lopen.

Hoofdstuk 7.

Teamleren

Welke vormen van leren er bestaan en hoe teams en individuen leren binnen de context van een organisatie, beschrijven we in hoofdstuk 7. Verder introduceren we het begrip diepteleren.

Hoofdstuk 8.

Werkvormen

In het laatste hoofdstuk geven we een overzicht van de verschillende werkvormen die een teamcoach kan inzetten. Per werkvorm wordt aangegeven wanneer en hoe de werkvorm te gebruiken. De beschreven werkvormen zijn niet uitputtend in hun verschijningsvorm. We gaan ervan uit dat elke teamcoach een eigen voorkeursinterventie en repertoire heeft.

In het vormen van krachtige en professionele teams in deze tijd waarin complexiteit centraal staat en de wijze van samenwerken fundamenteel wijzigt, wordt leidinggeven steeds meer een collectieve verantwoordelijkheid. Een executive teamcoach kan in dit proces - waarbij verbinding en effectieve samenwerking het succes in hoge mate bepaalt – een grote rol spelen.  Interventies in de directiekamers is dan ook een “must read” voor zowel de executive teamcoaches die zo’n proces begeleiden als ook voor hun opdrachtgevers. Naast een inspirerende wetenschappelijke basis bevat het boek tal van bruikbare praktijkvoorbeelden voor de ervaren teamcoach.
Tiana van Grinsven
Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland
LEZERS REVIEW

What will you learn?

Vivlio covers the crucial aspects of the self-promotion process in six easy and actionable chapters: Pixel Perfect Landing, Convert more users, Built brand presence, Develop Your Style, Get online with few clicks.

4

Get online with few clicks and profit from the web

Vivlio covers the crucial aspects of the self-promotion process in six easy and actionable chapters lorem ipsum ipsum.

3

Build an authentic brand presence today on Webflow

Vivlio covers the crucial aspects of the self-promotion process in six easy and actionable chapters lorem ipsum ipsum.

2

How to convert up to 20% more users in 10 minutes.

Vivlio covers the crucial aspects of the self-promotion process in six easy and actionable chapters lorem ipsum ipsum.

1

How to make pixel perfect landing page

Vivlio covers the crucial aspects of the self-promotion process in six easy and actionable chapters lorem ipsum ipsum.

Dit praktijkboek vervangt een rijtje managementboeken in mijn kast. Het brengt een in de praktijk bewezen en aan den lijve ondervonden methodiek gecombineerd met interventies die teamleden op persoonlijk vlak laten reflecteren op hun eigen leiderschap en op de onderlinge dynamiek in de samenwerking.
EDWIN HUIZING
DIRECTEUR HIVOS
LEZERS REVIEW
Download
Thanks for downloading our #freechapter . Check your email for the download link
Oops! You've made a mistake, please check did you enter a correct email address!

Read a free chapter

Not sure if The Perfect sales page is for you? No worries, just download our #free chapter.

No risk involved

Your satisfaction is 100% guaranteed.

If you do all the work and you’re not happy with the outcome then you’ll get your money back. We are confident that you will create a perfect book template after reading our book, but this book is only for serious people, if you don't put in the work or you're not happy we will refund all of the money.

Buy the book

Paperback

Available on

Order today

eBook

PDF, EPUB, Kindle

Order today

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen.

Is het boek alleen voor coaches of ook voor de teamleden die gecoached worden?
Zijn de in het boek beschreven werkvormen ook in te zetten zonder externe coach?
Ik werk (nog) niet als executive team coach, is dit boek dan interessant voor mij?
Treden jullie ook op als begeleider van teamcoaches?
Werken jullie ook individueel of als duo’s?
Bieden jullie ook individuele coaching aan?
Is het boek ook te bestellen als e-book?
Kan ik een oriënterend gesprek aanvragen?